Skip to main content

U hotelu M u Beogradu, od 14-16. septembra održana je obuka za članove timova koji će u svojim školama biti odgovorni za kreiranje i sprovođenje obuka za nezaposlena lica u okviru neformalnog obrazovanja odraslih. Trodnevni program bio je usmeren na razvoj strategije, ali i na konkretne smernice za realizaciju ovih obuka koje će, u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada, škole uskoro biti u prilici da ponude.

Ova obuka predstavlja deo ciklusa obuka u oblasti menadžmenta, rukovođenja i kreiranja neformalnih obuka u skladu sa potrebama tržišta rada koje sprovode međunarodni eksperti konsultantske grupe Integration sa višegodišnjim iskustvom u obrazovanju i podsticanju zapošljavanja, kao i bogatim iskustvom u organizaciji i upravljanja školom. Cilj ovih obuka je da se osnaže direktori, njihovi saradnici i članovi timova škola koje učestvuju u DECIDE projektu, da na optimalan način odgovore na svoje zadatke u skladu sa novom vizijom škole kao regionalnog centra kompetencija. Pored stručne podrške konsultanata škole dobijaju i podsticaj da razmišljaju tržišno i da razvijaju tzv. poslovni model u definisanju raznovrsne i fleksibilne obrazovne ponude koja može brzo da odgovori na potrebe privrede.