Osnaživanje mladih

MLADI U DECIDE PROJEKTU

Ciljnu grupu DECIDE projekta čine mladi od 15 do 35 godina starosti, odnosno učenici i učenice srednjih stručnih škola koje učestvuju u projektu i nezaposleni mladi u 6 jedinica lokalne samouprave : Subotici, Obrenovcu, Kragujevcu, Zaječaru, Nišu i Vlasotincu.

U bliskoj saradnji sa srednjim stručnim školama, lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama, kompanijama i drugim akterima na lokalu, projekat podržava mlade da identifikuju i iskoriste prilike za obrazovanje i zapošljavanje.

MERE DECIDE PROJEKTA U CILJU PODRŠKE MLADIMA

Karijerno vođenje i savetovanje

Projekat pruža podršku školskim timovima za karijerno vođenje i savetovanje u cilju jačanja njihovih kompetencija za kreiranje, unapređivanje i realizaciju aktivnosti i programa karijernog vođenja i savetovanja mladih. Pored toga, projekat pomaže da se izabrane srednje stručne škole povežu sa relevantnim akterima na lokalu u cilju zajedničkog kreiranja i kvalitetnije implementacije usluga karijernog vođenja i savetovanja.

Kroz aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja koje se realizuju školi, učenici imaju priliku da procenjuju svoje motive, interesovanja, vrednosti i sposobnosti, uče kako i gde da traže informacije o daljem školovanju, zanimanjima i njihovoj potražnji, kao i da učestvuju u realnim susretima sa svetom rada kako bi isprobali i stekli adekvatnu sliku o određenim zanimanjima u praksi. Ovakva podrška omogućava učenicima da osveste i preuzmu ličnu odgovornost i samostalno donose informisane odluke o daljem obrazovanju i karijeri.

Posebna pažnja posvećena je informisanju učenika završenih razreda osnovnih škola i njihovih roditelja o dualnim obrazovnim profilima i učenju kroz rad, te o mogućnostima koje dualno obrazovanje pruža u odnosu na nastavak školovanja i pronalazak zaposlenja.

Osim učenika u formalnom sistemu srednjeg stručnog obrazovanja, projekat podržava i mlade na tržištu rada u njihovom ličnom i profesionalnom razvoju kroz različite aktivnosti kao što su informisanje o potrebama tržišta rada i mogućnostima za usavršavanje, aktivno traženje posla, sticanje znanja i veština važnih za upravljanje karijerom i celoživotno učenje, povezivanje sa poslodavcima, podsticanje preduzetništva.

Dan devojčica

„Dan devojčica“ je manifestacija međunarodnog karaktera ustanovljena na nivou Ujedinjenih nacija posvećena prevazilaženju rodno specifičnih stereotipa u sferi rada i zanimanja. Kao vid karijernog informisanja i savetovanja „Dan devojčica“ se obeležava svakog četvrtog četvrtka u aprilu mesecu.

Cilj ove manifestacije je upoznavanje devojčica i devojaka sa zanimanjima u kojima su žene tradicionalno manje zastupljene, kako bi proširile znanja i svest o mogućnostima za izbor zanimanja i da bi se osnažile da se u tom procesu rukovode ličnim interesovanjima, sposobnostima i talentima, a ne stereotipnom podelom na „muška“ i „ženska“ zanimanja.

,,Dan devojčica’’ se realizuje na lokalnom nivou u gradovima i opštinama širom zemlje kroz realne susrete devojčica sa uspešnim ženama na pozicijama i u zanimanjima koja se ne smatraju tipičnim za žene.

Stručne obuke

U okviru projekta, izabrane srednje stručne škole dobijaju podršku da razviju i unaprede svoje kapacitete za organizaciju i sprovođenje neformalnih stručnih obuka za nezaposlene mlade u lokalnim zajednicama. Ovakva inicijativa omogućava mladima da se obuče za zanimanja koja su tražena na lokalnim tržištima rada, te da na taj način brže i lakše dođu do zaposlenja.

Participacija mladih, vršnjačko učenje, preduzetništvo…

Projekat podržava aktivno učešće (participaciju) učenika i mladih. U tu svrhu je urađena analiza primera dobre prakse aktivnog učešća mladih i napravljen pregled organizacija civilnog društva i neformalnih omladinskih grupa u opštinama u kojima se nalaze izabrane škole. U cilju boljeg definisanja potencijala za saradnju, identifikovani su ključni aspekti podrške učenicima u školama i mladima u zajednici. Projekat nastoji da uspostaviti neposrednu komunikaciju sa mladima, pre svega putem društvenih mreža, kao i da motiviše i pokrene mlade da uzmu ativno učešće u definisanju rešenja za izazove sa kojima se suočavaju u oblastima obrazovanja, obuke i zapošljavanja. Plan je između ostalog i da se unapredi rad učeničkog parlamenta, da se podrži vršnjačko učenje, razvoj preduzetničkih veština,  kao i samostalni projekti učenika.