Skip to main content

U hotelu M u Beogradu, u  periodu od 5. do 6. Jula, održana je završna radionica sa školama koje su učestvovale u obukama koje su realizovane u okviru dela projektnih aktivnosti usmerenih na unapređenje upravljačkih kapaciteta škola. Ove aktivnosti su implementirane tokom dve godine trajanja projekta uz stručnu podršku nemačke konsultantske grupe Integration.

Obukama je prisustvovalo oko 50 učesnika, a imale su za cilj da se osnaže direktori, njihovi saradnici i članovi timova škola koje učestvuju u DECIDE projektu da na optimalan način odgovore na svoje zadatke u skladu sa novom vizijom škole kao regionalnog centra kompetencija.

U okviru završne radionice predstavljeni su rezultati u razvoju škole kao regionalnog centra kompetencija, koji su postignuti uz podršku ove konsultantske grupe. Predstavljanju rezultata su prisustvovali i predstavnici institucija Ministarstva prosvete, Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija i Privredne komore Srbije.

Timovi škola su uz podršku konsultanata predstavili dosadašnje rezultate koji su proistekli iz ovih obuka, inovacije koje do sada nisu bile deo redovnih školskih aktivnosti, novu misiju i viziju kao i perspektivu budućeg razvoja škole kao mesta za celoživotno učenje.