Skip to main content

U Regionalnoj privrednoj komori Zaječar u utorak 13. juna održan je skup za predstavnike industrije ugostiteljstva i turizma na kome je bila predstavljena unapređena i proširena obrazovna ponuda Ekonomsko-trgovinske škole Zaječar, u skladu sa novom vizijom škole kao ustanove za celoživotno učenje.

Skup koji je organizovan je bio prilika da se prikažu aktivnosti koje je škola realizovala u poslednje tri godine kako bi unapredila kvalitet nastave, kako u oblasti formalnog obrazovanja, tako i obrazovanja odraslih odnosno neformalnih obuka. Ove aktivnosti realizovane su u okviru DECIDE projekta. Pored opremanja školske kuhinje i kabineta za turizam najsavremenijom opremom, škola je kroz projekat dobila i podršku za stručno usavršavanje nastavnika i rukovodećeg kadra. Posebna pažnja posvećena je obukama za grupu nastavnika koji predaju u profilima kuvar, konobar i turistički tehničar koji su kroz ovu edukaciju mogli da steknu uvid u aktuelne trendove, potražnju i realne radne procese u savremenoj industriji ugostiteljstva i turizma. Uz podršku GIZ-a jedna grupa nastavnika prošla je i obuke za sticanje kompetencija za obrazovni rad sa odraslima, izradu programa i realizaciju neformalnih obuka. Kao rezultat toga, škola je stekla status javno priznatog realizatora aktivnosti obrazovanja odraslih i uskoro će moći da ponudi 3 obuke – obuku za punu kvalifikaciju kuvar, kao i dve manje obuke, pomoćnik kuvara i kuvar nacionalne srpske kuhinje istočne Srbije. Pored toga, škola će uskoro moći da ponudi i postupak priznavanja prethodnog učenja kojim se zainteresovanim kandidatima priznaju znanja i veštine stečene kroz različite obuke, životno i radno iskustvo i za to im se izdaje odgovarajuće uverenje ili sertifikat.

Takođe, ovaj skup je bio prilika i da se od lokalnih poslodavaca čuje kakve su njihove potrebe za radnom snagom i kako oni vide potencijal za saradnju sa školom. Cilj je da škola nastavi u  pravcu razvoja raznovrsne i fleksibilne obrazovne ponude koja može na brz i kvalitetan način da odgovori potrebama privrede, a istovremeno da mladima pruži podršku za upravljanje karijerom i omogući im celoživotno učenje.