Šta radimo

DECIDE projekat pruža podršku izabranim srednjim stručnim školama da izrastu u regionalne centre kompetencija sposobne da na adekvatan i relativno brz način odgovore na zahteve lokalnog tržišta rada.

Kroz mere projekta škole unapređuju kvalitet svoje obrazovne ponude u skladu sa potrebama mladih ljudi i potrebama kompanija za kvalifikovanom radnom snagom.  Aktivnosti koje se sprovode imaju za cilj da pomognu školama da izgrade svoje kapacitete i obezbede kvalitetno formalno obrazovanje, pre svega po dualnom modelu, kao i visok kvalitet neformalnih obuka za kojima potrebu iskaže lokalna privreda.

Posebno polje delovanja u okviru projekta čine aktivnosti sa ciljem da se u izabranim opštinama odnosno gradovima obezbedi bolja koordinacija i bliža saradnja svih relevantnih aktera kako bi se uspostavio ili intenzivirao lokalni dijalog o zapošljavanju mladih.

Jačanje kapaciteta škola

Dualno obrazovanje

Obrazovanje odraslih

Osnaživanje mladih

Dijalog o zapošljavanju mladih