O projektu

Naziv projekta:
Dijalog o zapošljavanju mladih, Inicijativa i dualno obrazovanje

Podržava:
Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke

Implementira:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Partner:
Ministarstvo prosvete Republike Srbije

Trajanje projekta:
01/2020 – 12/2023

DECIDE projekat se realizuje od januara 2020. godine u okviru Nemačke razvojne saradnje u Srbiji, kao nastavak projekata „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“ i „Podsticanje zapošljavanja mladih“. Projekat realizuju Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) i Ministarstvo prosvete Republike Srbije uz uključivanje drugih partnera u implementaciju.

Projekat unapređuje sistem stručnog obrazovanja kako bi srpsku ekonomiju učinio jačom i konkurentnijom i smanjio jaz između obrazovanja i potreba tržišta rada. Cilj projekta je da se u odabranim opštinama unaprede ponude obrazovanja, obuka i mera tržišta rada u skladu sa potrebama mladih ljudi, ali i prema potrebama kompanija za adekvatno obučenom radnom snagom. Pružanjem podrške mladima da steknu relevantna znanja, veštine i stavove i pronađu kvalitetne poslove, projekat doprinosi povećanju zapošljivosti kako učenika u sistemu formalnog obrazovanja, tako i nezaposlenih mladih.

Aktivnosti su usmerene na pružanje podrške za 6 izabranih srednjih stručnih škola, budućih regionalnih centara kompetencija, kako bi unapredile svoje kapacitete i mogle da:

  • obezbede kvalitetno formalno obrazovanje, pre svega dualno
  • obezbede visok kvalitet neformalnih obuka
  • uspostave lokalne dijaloge o zapošljavanju mladih.

Stečena iskustva se dokumentuju i biće integrisana u nacionalne politike obrazovanja i zapošljavanja mladih.

Ostvareni rezultati / Projektni pokazatelji

1330

mladih ljudi, od kojih su 12,26% ženskog pola, koristi unapređene ponude formalnog (dualnog) obrazovanja, neformalne obuke i aktivne mere tržišta rada.

77%

od 714 ispitanih korisnika, od kojih je 23,53% ženskog pola, smatra da unapređene ponude obrazovanja, obuka i mera na tržištu rada poboljšavaju mogućnost zapošljavanja.

33

(91,7%) od 36 ispitanih kompanija koje učestvuju u 6 dualnih obrazovnih profila “uglavnom” ili “u potpunosti” se slažu da profesionalne i lične kompetencije učenika ispunjavaju njihove potrebe.

Nemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje

Nemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje je deo DECIDE projekta. Inicijativu su osnovali ministar nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i dva srpska ministra – ministar privrede i ministar nadležan za evropske integracije.

Nemačko-srpska inicijativa ne samo da povezuje sve prethodne i nove projekte u okviru Nemačke razvojne saradnje, već objedinjuje i priprema buduće mere, realizacijom ciljanih tematskih studija, pružanjem podrške partnerima u Srbiji u vezi sa strateškim koracima i organizovanjem događaja različitih formata.