Skip to main content

U Naučno-tehnološkom parku u Beogradu od 22-26. avgusta održana je obuka u oblasti elektropneumatike za nastavnike škola koje učestvuju u DECIDE projektu. Realizator obuke je FESTO, a predavači su profesori Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Prethodno su nastavnici prošli obuku iz oblasti pneumatike, a do kraja kalendarske godine planirane su i PLC obuke (programabilni logički kontroleri) i obuka za korišćenje robotske ruke u didaktičke svrhe.

Ove obuke deo su projektnih aktivnosti za unapređivanje kompetencija nastavnika koji predaju stručne predmete u profilima tehničar mehatronike, industrijski mehaničar, elektrotehničar računara, elektrotehničar upravljanja procesima i tehničar robotike. Cilj je da nastavnici unaprede teorijsku i praktičnu nastavu, da samostalno prezentuju nastavne materijale i kreiraju praktične zadatke, kao i da na adekvatan i efikasan način koriste opremu koju škola ima za obuku učenika i mladih.