Skip to main content
Novosti

Interaktivne table u nastavi

By 06.12.2021.decembar 28th, 2021No Comments

U periodu od 20. novembra do 5. decembra održana je jednodnevna obuka za upotrebu interaktivnih tabli u nastavi. Obuka je održana u Tehničkoj školi „Ivan Sarić“ u Subotici, Tehničkoj školi Obrenovac, Tehničkoj školi Vlasotince i Ekonomsko-trgovinskoj školi u Zaječaru.  Realizator obuke bio je Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike iz Novog Sada, a učestvovalo je ukupno 95 nastavnika pomenutih škola.

Deo obuke realizovan je u vidu kombinovane prezentacije i diskusije gde su učesnici mogli da saznaju koje vrste pametnih tabli postoje, koji su uslovi neophodni za njihovo korišćenje kao i koje su pedagoške implikacije njihove primene u nastavi. U digitalnoj učionici realizovan je individualni rad pri čemu su učesnici mogli da uvežbavaju kako da koriste osnovne i napredne funkcije flipčart softvera za digitalnu tablu koji se koristi u izradi prezentacija, zadataka i igara.

Nastavnici su bili izuzetno zadovoljni realizovanom obukom. Ukupan kvalitet obuke ocenili su ocenom 5.58, a relevantnost i opšta korist obuke za njihov dalji rad ocenili su ocenom 5.40 (max. ocena na evaluaciji je 6.00).