Uspešne priče

Milivoje Đorđević, direktor Tehničke škole Vlasotince

Ulaganje u obrazovanje kao poslovna strategija

Tehnička škola Vlasotince već decenijama sarađuje sa lokalnom privredom u obrazovanju svojih učenika, a uspesi proistekli iz višedecenijskog iskustva ohrabrili su je da tu saradnju pokuša da podigne na viši nivo. Sa tim ciljem u maju 2016. godine uspostavljeno je javno-privatno partnerstvo između škole, opštine Vlasotince, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i lokalnih kompanija koje su prepoznale značaj svog aktivnog učešća u obrazovanju radne snage koja im je potrebna. Rezultat tog partnerstva jeste uvođenje novog obrazovnog profila industrijski mehaničar i renovirana i moderno opremljena školska radionica u kojoj se realizuje praktična nastava. Ukupan obim investicija strana potpisnica sporazuma o javno-privatnom partnerstvu iznosi oko 100.000 evra, a značajne uštede ostvarene su zahvaljujući napornom radu direktora škole, nastavnika i učenika koji su lično učestvovali u radovima na obnovi i opremanju radionice.

Javno-privatno partnerstvo predstavlja zamajac razvoja Tehničke škole Vlasotince, a ne bi ga bilo da kompanije „Gruner“, „Elrad“, „Elrad Wire Systems“,  „Falke“, IGM „Mladost“ i SLR „Vitko“ nisu prepoznale svoj interes da se aktivno uključe u školovanje svojih budućih kadrova. Ove firme vrlo ozbiljno pristupaju ulaganju u obrazovanje jer su svesne da putem učenja kroz rad koje se realizuje u njihovim pogonima, učenike mogu da profilišu shodno svom poslovnom procesu i u skladu sa svojim potrebama. Opština Vlasotince takođe prepoznaje značaj ulaganja u obrazovanje i već godinama podržava učešće škole u različitim projektima i investira u poboljšanje uslova za izvođenje nastave. Čelni ljudi opštine smatraju da ulaganje u obrazovanje nije trošak, već kao investicija u budućnost sopstvenog grada i regije. Svima je zajednički cilj da mladima pruže dobre uslove za usavršavanje i izgradnju karijere u Vlasotincu i spreče njihov odlazak u velike gradove.

Zahvaljujući zajedničkim naporima partnera da se unapredi obrazovanje, a time i šanse za zapošljavanje mladih, interesovanje za Tehničku školu ne jenjava, odeljenja su svake godine puna. Osim industrijskog mehaničara Tehnička škola danas ima još 6 obrazovnih profila u dualnom obrazovanju – bravar-zavarivač, mehaničar motornih vozila, operater osnovnih građevinskih radova, rukovalac građevinskom mehanizacijom, tehničar mehatronike i modni krojač. Đaci koji pohađaju nastavu po ovom modelu u prvoj godini školovanja praktičnu nastavu obavljaju u novim radionicama, na savremenim mašinama i opremi koju su im donirale kompanije. Od druge godine učenje kroz rad realizuju u kompanijama,  na najsavremenijim mašinama i uz nadzor i podršku instruktora obučenih za rad sa mladima, a ukoliko se dobro pokažu, očekuje ih posao nakon završetka školovanja. Kompanije učenicima obezbeđuju i novčanu naknadu za učenje kroz rad u skladu sa zakonom što je za većinu mladih dodatni podsticaj i motivacija.

Tehnička škola danas aktivno sarađuje sa 30 kompanija iz Vlasotinca, Leskovca i Grdelice. Ipak, bez obzira na dosadašnje uspehe, direktor škole Milivoje Đorđević smatra da njegov posao nije završen. Kako kaže, škola uvek mora da osluškuje puls privrede i da bude u toku sa trendovima na tržištu rada kako bi ispunila svoju svrhu. Zato i dalje redovno obilazi kompanije u Vlasotincu i okolini i raspituje se koje su im profesije potrebne. U skladu sa tim saznanjima u školi planiraju upis narednih generacija učenika.