Uspešne priče

Tehnička škola Obrenovac – rasadnik talentovanih zavarivača

Tehnička škola Obrenovac ima dugu tradiciju u školovanju mladih za zanimanje zavarivač koje godinama ne silazi sa liste najtraženijih na tržištu rada. Učenici ove škole iz godine u godinu učestvuju na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima u zavarivanju i redovno zauzimaju vodeća mesta, kako individualno tako i ekipno, u različitim kategorijama i zavarivačkim postupcima. S obzirom na perspektivu koju ovo zanimanje nudi, interesovanje malih maturanata i njihovih roditelja ne jenjava te škola nema problem da svake godine upiše puno odeljenje učenika koji će se školovati za ovu struku.

Od školske 2014/15. godine, školovanje za zavarivačku profesiju u ovoj školi odvija se u okviru trogodišnjeg profila bravar-zavarivač. Upravo kroz ovaj obrazovni profil, Tehnička škola Obrenovac bila je jedna od prvih u Srbiji koje su počele da primenjuju dualni model obrazovanja. Dobra saradnja sa lokalnim kompanijama u kojima se realizuje praktična nastava za učenike škole podignuta je na još viši nivo. Poslodavci iz Obrenovca i okoline među kojima ima i malih i srednjih preduzeća u privatnom vlasništvu, ali i velikih državnih firmi, omogućili su učenicima sve neophodne uslove za sticanje znanja i veština koji će ih učiniti konkurentnim na tržištu rada. Pored većeg broja sati koji učenici provode na učenju kroz rad u pogonima firmi, obuka se odvija na savremenim mašinama, uz stalni nadzor i mentorstvo instruktora koji su prošli obuke za rad sa mladima.

Od školske 2019/20. godine, kada je počela puna primena Zakona o dualnom obrazovanju, kompanije koje sarađuju sa školom preuzele su sve obaveze koje Zakon propisuje, uključujući i obavezu plaćanja učenika koji kod njih obavljaju učenje kroz rad. Ipak, po svedočenju bivših i sadašnjih učenika, neke od ovih kompanija idu i dalje od toga. Zaposlenima u pojedinim firmama nije strano da za učenike koju su kod njih na praksi, a slabijeg su materijalnog stanja, prikupe novac za letovanje. Osim toga, onima za koje znaju da im teorija nije jača strana pomažu u učenju i preslišavaju ih gradivo kako bi postigli bolji uspeh u školi. Učenici kažu da kod pojedinih poslodavaca vlada prava porodična atmosfera i da se sa kolegama druže i na poslu i van njega.

O kvalitetu školovanja bravara-zavarivača koji izlaze iz Tehničke škole Obrenovac najbolje govori podatak da se iz svake generacije zaposli oko 70% učenika koji polože završni ispit u ovom obrazovnom profilu, najveći broj njih u struci, bilo u firmi u kojoj su obavljali učenje kroz rad, bilo kod drugog poslodavca. Osim učenika zadovoljne su i kompanije koje su na ovaj način dobile stručne i profesionalne kadrove. U početku, škola je morala da kontaktira sa firmama objašnjavajući im šta dobijaju saradnjom sa obrazovnim sistemom, a sada se situacija obrnula – kompanije se same javljaju Tehničkoj školi Obrenovac sa željom da prime učenike na učenje kroz rad. „Puno mi je srce kada vidim da je skoro cela generacija đaka vrlo brzo posle završetka škole uspela da nađe posao, i to ne bilo kakav. Sarađujemo uglavnom sa malim i srednjim preduzećima čije vlasnike poznajemo, i svesni smo koliko se trude da đacima omoguće kvalitetno učenje kroz rad i prijatnu radnu atmosferu. Mnogi od njih se prema našim učenicima odnose kao prema svojoj deci – znaju da li su i u koga zaljubljeni, da li ih nešto muči, neki im plaćaju časove vožnje i slične stvari koje prevazilaze ono što su u obavezi da im obezbede“, kaže Rajka Babić, direktorka škole i dodaje: „Mi u Tehničkoj školi smo spokojni, jer znamo da i po završetku školovanja ove mlade ljude ostavljamo u sigurnim rukama.“

Rajka Babić, direktorka Tehničke škole Obrenovac