Skip to main content

Tehnička škola „Ivan Sarić“ u Subotici, uz podršku lokalne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i Regionalne razvojne agencije PanonReg, je 17. oktobra organizovala manifestaciju „Info dan“, u periodu od 9.00 do 12.30 sati u svečanoj sali škole. Događaj je realizovan u okviru programa obeležavanja Dana škole.

Manifestacija je imala za cilj informisanje bivših učenika i učenika završnih razreda Tehničke škole „Ivan Sarić“, ali i učenika iz drugih srednjih škola i nezaposlenih mladih u Subotici o aktivnostima i uslugama karijernog vođenja i savetovanja koje realizuju škola, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i Regionalna razvojna agencija PanonReg. Pored toga, učesnici su imali prilike da se bliže upoznaju sa mogućnostima zapošljavanja, kao i praksom u oblasti preduzetništva i samozapošljavanja. Uz prezentacije i promotivne aktivnosti, upriličena je panel diskusija sa preduzetnicima iz različitih područja rada, koji su podelili svoja iskustva i predstavili poslovne ideje, načine na koje su započeli svoje karijere, izazove sa kojima se suočavaju i šta su planovi za dalji razvoj. Aktivnosti su zaokružene kvizom za učesnike, dok je celokupan događaj propraćen muzičkim nastupom učeničkog benda Tehničke škole „Ivan Sarić“.

„Info dan“ je realizovan kao deo aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja koje Tehnička škola „Ivan Sarić“ sprovodi u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Dijalog o zapošljavanju mladih, Inicijativa i dualno obrazovanje“. Mere ovog projekta koje realizuje GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije usmerene su između ostalog i na jačanje kompetencija članova školskog tima za karijerno vođenje i savetovanje. Cilj ovih mera je da se unaprede aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja kako na nivou škole, tako i kroz saradnju sa relevantnim akterima u lokalnoj zajednici, kako bi mladi u Subotici dobili podršku u donošenju informisanih odluka koje se tiču njihovog školovanja i buduće karijere.