Skip to main content

Tehnička škola iz Vlasotinca, uz podršku Opštine Vlasotince i filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Leskovcu,  u petak 13. maja u periodu od 11 do 15 časova u prostorijama Sportsko-rekreativnog centra „Vlasina“ je organizovala manifestaciju „Dan karijere u Vlasotincu“.

Događaj je imao za cilj promociju daljeg školovanja i zapošljavanja. Učenici osmog razreda osnovne škole mogli su se informisati o obrazovnim profilima koje nudi Tehnička škola, učenici završnih razreda srednje škole o mogućnostima nastavka školovanja na visokim školama i fakultetima, dok su se nezaposleni mladi mogli informisati o kompanijama kao potencijalnim poslodavcima. Na sajmu su učestvovale kompanije sa kojima Tehnička škola sarađuje u dualnom obrazovanju (Gruner Serbian d.o.o. Vlasotince, Elrad Serbia d.o.o, Elrad WS-S Vlasotince, Falke Serbia d.o.o. Leskovac, IGM Mladost Leskovac, HSV d.o.o. Vlasotince, AB Kop Vlasotince), fakulteti (Mašinski fakultet Niš, Elektronski fakultet Niš, Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš, Filozofski fakultet Niš, Ekonomski fakultet Niš, Tehnološki fakultet Leskovac, FIMEK Leskovac), kao i visoke škole (Akademija Južna Srbija: Visoka poslovna škola Leskovac, Odsek za poljoprivredno-prehrambene studije Prokuplje, Visoka škola za vaspitače Bujanovac, Odsek za tehnološko-umetničke studije Leskovac i Odsek Visoka poslovna škola Blace; Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija: Odsek Niš, Odsek Vranje i Odsek Pirot; ICEPS Leskovac).

Manifestacija je realizovana kao deo aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja koje Tehnička škola Vlasotince sprovodi u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Dijalog o zapošljavanju mladih, Inicijativa i dualno obrazovanje“. Mere ovog projekta koji realizuje GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije usmerene su između ostalog i na jačanje kompetencija članova školskog tima za karijerno vođenje i  savetovanje. Cilj ovih mera je da se unaprede aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja kako na nivou škole, tako i kroz saradnju sa relevantnim akterima u lokalnoj zajednici, kako bi mladi u Vlasotincu i okolini dobili podršku u donošenju informisanih oduka koje se tiču njihovog školovanja i buduće karijere.

16