Skip to main content

U okviru DECIDE projekta obezbeđena je oprema za pet srednjih stručnih škola, u cilju unapređivanja uslova za realizaciju teorijske i praktične nastave, kao i neformalnih obuka za nezaposlena lica.

Školama koje učestvuju u projektu oprema je dodeljena na osnovu liste prioriteta koje su formirale same škole u skladu sa svojim potrebama i obrazovnom ponudom.

Opremanjem učionica i školskih radionica omogućeno je da se nastava i obuke realizuju na optimalan način, uz upotrebu savremenih alata, uređaja i mašina. Škole koje učestvuju u DECIDE projektu školuju učenike u područjima rada mašinstvo, elektrotehnika i tekstilstvo, te su u skladu sa tim nabavljene CNC mašine, oprema za zavarivanje, setovi za mehatroniku, elektro i IT oprema. Ukupna vrednost opreme po školi je 50 000 evra, a isporučena je projektnim školama u periodu od avgusta do novembra.

Po rečima rukovodioca projektnog tima u GIZ-u, Ivana Stojanovića,  jedan od ciljeva jeste da se opremanjem škola savremenim alatima i mašinama stvore preduslovi za sticanje kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada, ali i sa potrebama potencijalnih polaznika, mladih ljudi od 15 do 35 godina.