KONFERENCIJA

ZELENE PERSPEKTIVE RAZVOJA PRIVREDE I OBRAZOVANJA

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Dijalog o zapošljavanju mladih, Inicijativa i dualno obrazovanje” organizuju konferenciju „ZELENE PERSPEKTIVE RAZVOJA PRIVREDE I OBRAZOVANJA“, 09.06-10.06.2022. godine u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.

Na ovogodišnjoj konferenciji razgovaraćemo o perspektivama razvoja privrede i obrazovanja koje sa sobom nosi Zelena agenda. Pored ove teme, razgovaraćemo o daljem razvoju dualnog obrazovanja, regionalnih trening centara, kao i o konceptu priznavanja prethodnog učenja.

Agenda

Četvrtak, 9. jun

 • 09:30-10:00
  Registracija učesnika
 • 10:00 – 10:45
  Pozdravni govori
  • Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
  • Kristijan Šiling, šef odeljenja za privrednu saradnju u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu
 • 10:45 – 11:45
  Uvodna izlaganja
  • Barbara Hemkes, BiBB – onilne obraćanje
  • Dr Klaus-Diter Mertinajt, Institut za održivo stručno obrazovanje – online obraćanje
 • 11:45 – 12:15
  Pauza za kafu
 • 12.15 – 13:15
  Uvodna izlaganja
  • Tim Šrajeber, Evropska Komisija – onilne obraćanje
  • Dr Jovan Protić, Međunarodna organizacija rada
 • 13:15 – 13:30
  Kratka pauza
 • 13:30 – 14:45
  Panel I
  Zelena agenda u stručnom obrazovanju
  Uvodno izlaganje: Sanja Filipović, Analiza – zelena tranzicija u privredi i efekti na obrazovni sistem u Srbiji
  • Nebojša Vraneš, Privredna komora Srbije
  • Časlav Mitrović, Agencije za kvalifikacije
  • Maja Todorović, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja/Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  • Jovan Protić, Međunarodna organizacija rada
 • 14:45 – 15.00
  Najava za drugi dan
 • 15:00 – 16:00
  Ručak

Petak, 10. jun

 • 09:00-09:30
  Registracija učesnika
 • 09.30-11.00
  Panel II
  Dualno obrazovanje u Srbiji
  • Gabrijela Grujić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
  • Ana Stojanović, Privredna komora Srbije
  • Milan Grujić, AHK
  • Siniša Kojić, Srednja stručna škola, Kragujevac
  • Milivoje Đorđević, Tehnička škola, Vlasotince
  • Rajner Beker, MTU Maintenance Serbia
  • Aleksandar Nikolić, IGM Mladost
 • 11.00 – 11.15
  Kratka pauza
 • 11.15 – 12.45
  Panel III
  Koncept škole kao regionalnog trening centra
  • Gabrijela Grujić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
  • Ivana Kovačević, Privredna komora Srbije
  • Željko Rajčić, Tehnička škola, Subotica
  • Jože Drenovec, Školski centar, Kranj – online učešće
  • Janko Pogorelčnik, Školski centar, Velenje – online učešće
  • Miran Saksida, Školski centar, Nova Gorica – online učešće
  • Frančiška Al-Mansour, Školski centar, Ljubljana
 • 12.45-13.15
  Pauza za kafu
 • 13.15-14.30
  Panel IV
  Priznavanje prethodnog učenja
  • Vesna Fabian, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
  • Zoran Spasić, Agencija za kvalifikacije
  • Maja Todorović, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja/Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  • Ilija Knežević, Nacionalna služba za zapošljavanje
  • Iso Planić, Politehnička škola, Subotica
  • Milivoje Đorđević, Tehnička škola, Vlasotince
  • Elido Bandelj, dugogodišnji direktor slovenačkog Centra za stručno obrazovanje
 • 14.30-15.00
  Zatvaranje konferencije
  Ivan Stojanović, vođa tima, GIZ DECIDE projekat
 • 15:00 – 16:00
  Ručak

Biografije govornika

BiBB

Barbara Hemkes

Barbara Hemkes je master filologije i političkih nauka, a poseduje i master diplomu iz visokog i kontinuiranog obrazovanja. Zaposlena je u Federalnom institutu za stručno osposobljavanje i obrazovanje (BIBB – Bundesinstitut fur Berufsbildung),  a od 2011. godine je rukovodilac jedinice za „Inovativno celoživotno obrazovanje, prohodnost i pilot projekte“.

Učestvovala je u više pilot projekata o stručnom obrazovanju i obuci za održivi razvoj. Takođe, radila je na razvoju istraživačkih programa i projekata o inovacijama u stručnom obrazovanju, kao što je digitalizacija u kontinuiranom obrazovanju i „Nacionalna strategija veština“.

Članica je Nacionalne platforme Obrazovanje za održivi razvoj i predsedavajuća partnerske mreže Obrazovanje za održivi razvoj u stručnom obrazovanju. Jedna od istraživačkih tema kojima se Barbara Hemkes bavi je i prohodnost između stručnog i visokog obrazovanja.

Institut za održivo stručno obrazovanje

Klaus-Diter Mertinajt

Nakon studija obrazovnih nauka, sa posebnim fokusom na obrazovanje odraslih i obrazovanje mladih koji su napustili školovanje, radio je kao istraživač-saradnik na Univerzitetu u Hanoveru. Doktorirao je 1997. godine u oblasti stručnog obrazovanja na Fakultetu humanističkih i društvenih nauka Univerziteta u Hanoveru. Bio je jedan od osnivača i rukovodilac projekta Instituta za zaštitu životne sredine u stručnom obrazovanju i obuci u Hanoveru, a od 2009. godine Mertinajt je direktor Instituta za održivo tehničko stručno obrazovanje i obuke i usluge menadžmenta (the Institute for Sustainable TVET and Management Services GmbH) u Hanoveru (Nemačka).

Njegov rad se fokusira na održiv razvoj i istraživanja u oblasti tehničkog stručnog obrazovanja i obuke, kao i upravljanje kvalitetom i organizacionim razvojem, pre svega u institucijama tehničkog stručnog obrazovanja i obuke. Takođe, ima bogato iskustvo u međunarodnoj saradnji u oblasti stručnog obrazovanja i obuke i trenutno je uključen u GIZ-ov program u Moldaviji.

Evropska komisija

Tim Šrajber

Tim Šrajber je diplomirao političke nauke i magistrirao međunarodne odnose. Zaposlen je u Generalnom direktoratu Evropske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju (DG EMPL), u jedinici zaduženoj za stručno obrazovanje i obuku.

Njegov rad se, pre svega, tiče veština potrebnih za zelenu tranziciju na tržištu rada, inovacije i internacionalizaciju stručnog obrazovanja i obuke, kao i višeg stručnog obrazovanja. Ranije je radio u geografskom odeljenju Generalnog direktorata Evropske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju za Austriju i Nemačku, u konsultantskoj kući za javni sektor sa sedištem u Briselu i u Generalnom direktoratu Evropske komisije za ekonomske i finansijske poslove (DG ECFIN).

Međunarodna organizacija rada

Jovan Protić

Jovan Protić rođen je u Skoplju 1975. godine. Srednju školu završio je u gradu Mizula u Montani, SAD. Na osnovnim studijama diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smer Spoljna i unutrašnja trgovina), kao i na Univerzitetu u Londonu – eksterni program, u oblasti politike i međunarodnih odnosa. Završio je master studije na temu Ekonomije Evropske unije na Evropskom koledžu u Brižu, kao i master studije pravno-ekonomskog smera na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je na radnom pravu na  Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i zvanje doktora pravnih nauka stekao u aprilu 2022. godine.

Jovan Protić zaposlen je kao Nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada (MOR) za Republiku Srbiju od 2008. godine i odgovoran je za predstavljanje MOR u Republici Srbiji i sprovođenje Programa dostojanstvenog rada MOR.

Pre dolaska na ovu funkciju radio je za Program za razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP) kao projektni menadžer zadužen za izradu Nacionalne strategije održivog razvoja Republike Srbije od 2005. do 2008. godine.

U ranijim fazama karijere radio je kao koordinator projekta MOR o reformi Inspektorata za rad Republike Srbije 2004. i 2005. godine, a vodio je i projekat izgradnje kapaciteta Ministarstva za rad i zapošljavanje Republike Srbije 2002. i 2003. godine, radeći za UNDP. Njegovo prvo radno angažovanje bilo je u Agenciji za unapređenje državne uprave Republike Srbije tokom 2001. godine.

Prezentacije

BARBARA HEMKES

BiBB

PREUZIMANJE

DR KLAUS-DITER MERTINAJT

Institut za održivo stručno obrazovanje

PREUZIMANJE

TIM ŠRAJBER

Evropska Komisija

PREUZIMANJE

JOVAN PROTIĆ

Međunarodna organizacija rada

PREUZIMANJE

DR SANJA FILIPOVIĆ

PREUZIMANJE
ISTRAŽIVANJE

DR SANJA FILIPOVIĆ

PREUZIMANJE

Paneli

Panel I

Zelena agenda u stručnom obrazovanju

Cilj I panela je da se razvije dijalog o nalazima Analize koja će biti predstavljena na početku panela, kao i da se sagledaju perspektive panelista koji dolaze iz institucija sistema obrazovanja, privrede i Međunarodne organizacije rada. Važno je da saznamo, na primer, koja su glavna stremljenja u Strategiji razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine (SROVRS 2030) u pogledu zelene agende u stručnom obrazovanju, koje potrebe se javljaju na strani privrede, kakve su mogućnosti odgovora od strane obrazovanja na te potrebe, kakvi su efekti potreba privrede na obrazovni sistem, kakav je trenutni status, šta je potrebno preduzeti u narednom periodu da bi zelena agenda dobila svoju poziciju kao intersektorsko i prioritetno pitanje na nacionalnom nivou itd.

Naučna savetnica

Sanja Filipović

Dr Sanja Filipović je naučna savetnica u Institutu društvenih nauka i redovna profesorka na Univerzitetu Singidunum. Doktorila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti održivog razvoja, a polje dalje specijalizacije je razvila u oblasti zelene ekonomije i tranzicije privrede. Iz pomenute oblasti je objavila radove u najprestižnijim svetskim naučnim časopisima, te je jedan od najcitiranijih domaćih ekonomista.

Osim naučnog rada, učestvovala je u izradi i rukovođenju preko 80 projekata, od kojih su mnogi rađeni za potrebe Vlade Republike Srbije i imaju strateški nacionalni značaj. Pored toga, angažovana je kao konsultant na brojnim projektima čiji su naručioci međunarodne institucije i organizacije (GIZ, OECD, EC, i dr.). Oblasti njenog profesionalnog angažovanja uključuju strateški nivo delovanja kroz definisanje javnih politika, (makro)ekonomsku analizu i transformaciju privrede u kontekstu savremenih trendova.

Od 2008. godine radi kao univerzitetski profesor gde nastavu izvodi na sva tri nivoa akademskih studija iz sledećih predmeta: Ekonomija, Napredna makroekonomija, Međunarodne finansije, Međunarodna ekonomija, Savremeni trendovi u globalnoj privredi i dr. U periodu 2002 – 2020. godine bila je zaposlena u Ekonomskom institutu, u Centru za makroekonomska istraživanja, a od 2008. godine je bila rukovodilac projekata.

Objavila je preko 100 naučnih radova i 7 monografija. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama, skupovima, okruglim stolovima i panelima, kao govornik i moderator.

Govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.

Privredna komora Srbije

Nebojša Vraneš

Nebojša Vraneš je zaposlen kao savetnik u Centru za cirkularnu ekonomiju u Privrednoj komori Srbije, gde je zadužen za industrijsku simbiozu, dekarbonizaciju, reciklažnu industriju Srbije, energiju iz otpada itd.

Kao međunarodni ekspert za upravljanje otpadom, bavi se rešavanjem problema upravljanja posebnih tokova otpada i opasnim otpadom preko 20 godina.

Učestvuje u brojnim međunarodnim projektima, u kojima se prvenstveno bavi izborom najboljih dostupnih tehnologija za tretman otpada.

Agencija za kvalifikacije

Časlav Mitrović

Časlav Mitrović je redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dugogodišnji šef Katedre za Vazduhoplovstvo. Direktor je Agencije za kvalifikacije Vlade Republike Srbije od septembra 2018. godine. Kao član Upravnog odbora projekta IPA 14 dao je veliki doprinos potpunom uspostavljanju jedinstvenog i funkcionalnog sistema kvalifikacija u Republici Srbiji, uspostavljanju Registra NOKS-a, funkcionalnog sistema priznavanja prethodnog učenja i radu Sektorskih veća kao stručnih tela koja povezuju potrebe tržišta i obrazovnog sistema. Poseban doprinos daje u povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije (NOKS) sa Evropskim okvirom kvalifikacija kao i izveštavanju o samoproceni NOKS-a u oblasti visokog obrazovanja u odnosu na Okvir kvalifikacija u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (OK-EPVO).

Predstavnik je Republike Srbije u mnogim međunarodnim projektimai aktivan je u saradnji sa Forumom za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju i obučavanju Evropske fondacije za obuke i Evropskom mrežom za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju i obučavanju. Sarađaju sa mnogobrojnim međunarodnim telima i mrežama koje su relevantne u oblasti osiguranja kvaliteta stručnog obrazovanja i obučavanja.

Aktivan je u uspostavljanju sistema priznavanja prethodnog učenja i ENIC/NARIC centra kao organizacionog dela AZK, a u cilju prepoznavanja priznatih stranih kvalifikacija na tržištu rada. Pokretač je i učesnik procedura donošenja različitih zakonskih akata u oblastima obazovanja i zapošljavanja.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Maja Todorović

Maja Todovović je završila Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. Skoro 20 godina je bila nastavnik stručnih predmeta u Srednjoj tehničkoj PTT školi u Beogradu. Od 2018. godine je zaposlena u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u Centru za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao savetnik za elektrotehniku, a od 2022. godine je i  rukovodilac Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Takođe je savetnik-spoljni saradnik Školske uprave Beograd.

Učestvuje u reformama stručnog obrazovanja, od 2006. godine, kroz različite projekte. Takođe je u periodu od 2007. do 2018. godine bila autorka i realizatorka brojnih akreditovanih obuka stručnog usavršavanja.

Govori engleski jezik.

Međunarodna organizacija rada

Jovan Protić

Dr Sanja Filipović je naučna savetnica u Institutu društvenih nauka i redovna profesorka na Univerzitetu Singidunum. Doktorila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti održivog razvoja, a polje dalje specijalizacije je razvila u oblasti zelene ekonomije i tranzicije privrede. Iz pomenute oblasti je objavila radove u najprestižnijim svetskim naučnim časopisima, te je jedan od najcitiranijih domaćih ekonomista.

Osim naučnog rada, učestvovala je u izradi i rukovođenju preko 80 projekata, od kojih su mnogi rađeni za potrebe Vlade Republike Srbije i imaju strateški nacionalni značaj. Pored toga, angažovana je kao konsultant na brojnim projektima čiji su naručioci međunarodne institucije i organizacije (GIZ, OECD, EC, i dr.). Oblasti njenog profesionalnog angažovanja uključuju strateški nivo delovanja kroz definisanje javnih politika, (makro)ekonomsku analizu i transformaciju privrede u kontekstu savremenih trendova.

Od 2008. godine radi kao univerzitetski profesor gde nastavu izvodi na sva tri nivoa akademskih studija iz sledećih predmeta: Ekonomija, Napredna makroekonomija, Međunarodne finansije, Međunarodna ekonomija, Savremeni trendovi u globalnoj privredi i dr. U periodu 2002 – 2020. godine bila je zaposlena u Ekonomskom institutu, u Centru za makroekonomska istraživanja, a od 2008. godine je bila rukovodilac projekata.

Objavila je preko 100 naučnih radova i 7 monografija. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama, skupovima, okruglim stolovima i panelima, kao govornik i moderator.

Govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.

Panel II

Dualno obrazovanje u Srbiji

Cilj II panela je da se diskutuje o najvažnijim smernicama za dalji razvoj dualnog obrazovanja u Srbiji. Tokom panela treba da se identifikuju najvažniji izazovi u dosadašnjem sprovođenju dualnog obrazovanja u Republici Srbiji iz različitih perspektiva i na osnovu prepoznatih izazova, panelisti treba da mapiraju najvažnije pravce budućeg razvoja kako u sektoru obrazovanja, tako i u sektoru privrede, uključujući prepoznate potrebe za korekcijama i posledice izostajanja korektivnih aktivnosti.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Gabrijela Grujić

Nakon obavljanja funkcije savetnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Gabrijela Grujić je izabrana za pomoćnika ministra septembra 2017. godine.

Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na odseku za Opštu muzičku pedagogiju završila je osnovne studije 1994. godine gde je, 1998. godine, završila i poslediplomske studije. Zvanje doktora pedagoških nauka stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2009. godine. Na Učiteljskom fakultetu u Beogradu je zaposlena od 2007. godine, a 2012. godine stiče zvanje docenta.

Pored brojnih naučnih radova objavljenih u časopisima i drugim publikacijama u zemlji i inostranstvu, vrednujući knjigu kao najznačajniji izvor znanja, posebno je ponosna na udžbenik za koji je dobila Srebrnu plaketu Beogradskog sajma knjiga 1998. godine. Pod pokroviteljstvom Švajcarske Vlade završila je obuku za dualno obrazovanje prestižnog Švajcarskog ekonomskog instituta KOF (KOF Swiss Economic Institute) čiji je direktor dr Ursula Renold, ekspert za dualno obrazovanje Švajcarske. Kreator je Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji. Godine 2016. objavljena joj je biografija u Oksfordskoj knjizi uspešnih ljudi Srbije (Oxford’s Book Successful People of Serbia).

Privredna komora Srbije

Ana Stojanović

Ana Stojanović je rukovodilac Službe za dualno obrazovanje i obrazovne politike u Privrednoj komori Srbije sa višegodišnjim iskustvom u oblasti obrazovanja. Zadužena je za saradnju sa privredom u cilju usklađivanja potreba tržišta rada sa sektorom obrazovanja.

U svom radu najviše sarađuje sa menadžerima ljudskih resursa, ali i sa direktorima i vlasnicima kompanija.

Rad u oblasti obrazovanja smatra izuzetno važnim, s obzirom da je obezbeđivanje kompetentnih kadrova za potrebe tržišta rada ključno za unapređivanje konkurentnosti celokupne privrede. Težište njenog rada je sistem srednjeg stručnog obrazovanja, a pored toga bavi se i sistemom nacionalnih kvalifikacija i visokim obrazovanjem.

Nemačko-srpska privredna komora (AHK)

Milan Grujić

Milan Grujić je generalni direktor ZF Srbija, predsednik Nemačko-srpske privredne komore (AHK) i član upravnog odbora Privredne komore Srbije.

Izgradio je uspešnu menadžersku karijeru u automobilskoj industriji. U kompaniji ZF proveo je 19 godina, od osnivanja prvog srpskog predstavništva ZF Aftermarket Divizije i sada vodeći kompaniju ZF Srbija, najveću direktnu greenfield nemačku investicija u Srbiji do danas. Visokotehnološki proizvodni pogon ZF Pančevo i najsavremeniji centar za istraživanje i razvoj, trenutno zapošljavaju više od 1500 ljudi, razvijajući i proizvodeći ono za šta možemo reći da je budućnost automobilske industrije – električne pogone za automobilske super brendove.

Njegov doprinos i uticaj na privredni i ekonomski razvoj Srbije je prepoznat i cenjen te je 2018. godine odabran za počasnog građanina grada Pančeva, a povodom Dana državnosti Srbije 2019. godine odlikovan je Zlatnom medaljom za zasluge.

Srednja stručna škola, Kragujevac

Siniša Kojić

Siniša Kojić je od 1993. godine zaposlen, prvobitno kao nastavnik, te pomoćnik direktora, u Tehničkoj školi za mašinstvo i saobraćaj u Kragujevcu. Godine 2006. Kojić postaje direktor škole te iste škole koja se danas zove Srednja stručna škola. Škola je od samog početka, od 2002. godine, uklјučena u program Reforme srednjeg stručnog obrazovanja (CARDS), tako da je, kao direktor, bio u prilici da se intenzivno usavršava u oblasti rukovođenja i organizacije. Škola je takođe uklјučena u program reformi koje sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru projekta nemačke razvojne saradnje (GIZ).

Takođe, Srednja stručna škola u Kragujevcu je jedna od vodećih u ostvarivanju dualnog modela obrazovanja, te je iskustvo ove škole navođeno kao primer dobre prakse na različitim konferencijama o srednjem stručnom obrazovanju.

Siniša Kojić je veoma angažovan u srednjem stručnom obrazovanju – predsednik je Zajednice mašinskih škola Srbije koja broji preko 120 članica. Takođe, predsednik je Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Srbije, tela koje je na nacionalnom nivou zaduženo za praćenje, omogućavanje razvoja i unapređivanje kvaliteta stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Tehnička škola, Vlasotince

Milivoje Đorđević

Milivoje Đorđević je od 1987. godine zaposlen kao nastavnik mašinske grupe predmeta u Tehničkoj školi, Vlasotince, a od 2014. godine je na poziciji direktora u istoj školi. Diplomirao je Pedagoško tehnički fakultet mašinskog smera. Obučavao se kroz projekte GIZ-a u oblasti menadžmenta kvaliteta, rukovođenja i marketinga.

Škola koju predvodi je od 2015/2016. godine deo sistema dualnog obrazovanja u Srbiji kroz javno-privatno partnerstvo sa šest kompanija, opštinom Vlasotince, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i GIZ-om, uvodeći jedan obrazovni profil mašinskog smera u trogodišnjem trajanju. Danas se u školi učenici obrazuju u devet obrazovnih profila po dualnom modelu, sarađujući sa više od 30 kompanija.

Učestvovao je u realizaciji projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Srbiji“, a deo je i GIZ projekta DECIDE. Zahvaljujući ovim projektima škola se akreditovala za obrazovanje odraslih kroz obuke i postupak priznavanja prethodnog učenja. Odlukom države škola će postati trening centar za obuku kadrova zbog čega se finansira rekonstrukcija i opremanje školskih radionica i kabineta.

MTU Maintenance Serbia

Rajner Beker

Rajner Beker je od 2019. godine izvršni direktor MTU Maintenance Serbia d.o.o. Diplomirani je inženjer u oblasti avionske industrije, kao i master poslovne administracije. Odgovoran je za postavljanje novog remontnog pogona u Novoj Pazovi, što uključuje i montažu i organizacioni razvoj do 470.000 sati popravke, kao i rad skoro 500 zaposlenih.

Tokom 1999. godine se pridružio kompaniji MTU Aero Engines. Tokom svoje karijere, bio je na nekoliko rukovodećih pozicija u različitim programima motora, uključujući popravku delova i lanac snabdevanja, pre nego što je preuzeo odgovornost za MTU Maintenance Serbia.

IGM Mladost

Aleksandar Nikolić

Aleksandar Nikolić je diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 2008. godine, na smeru proizvodno mašinstvo.

Zaposlen je u IGM MLADOST D.O.O. ogranak Vlasotince od 2007. godine, najpre na poziciji inženjera u proizvodnji, potom kao šef mašinskog održavanja i tehnički direktor. Na mestu direktora ogranka (pogona) u Vlasotincu je od 2018. godine.

Obuku za instruktora, prema propisima o dualnom obrazovanju,  je završio 2018. godine, kada su i prvi učenici počeli sa školovanjem za obrazovni profil industrijski mehaničar.

Kompanija IGM Mladost trenutno sprovodi učenje kroz rad za pet obrazovnih profila, učenici imaju organizovano učenje kroz rad u fabrikama u Vlasotincu i Leskovcu, a sa učenicima radi šest licenciranih instruktora ove kompanije.

Panel III

Srednje stručne škole kao regionalni trening centri

Cilj III panela je da se razvije dijalog u vezi sa osnivanjem regionalnih trening centara u Srbiji, koji su deo strateških ciljeva MPNTR, kroz aktivnosti koje vode ka unapređivanju uslova za celoživotno učenje. Panelisti će, iz svojih perspektiva, izneti šta su sve dobrobiti koje će biti postignute razvijanjem trening centara, koji su neophodni koraci koji treba da uslede kako bi regionalni centri bili što pre funkcionalni, koje izazove percipiraju u naredne dve godine, kao i kako izazovi mogu da budu prevaziđeni.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Gabrijela Grujić

Nakon obavljanja funkcije savetnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Gabrijela Grujić je izabrana za pomoćnika ministra septembra 2017. godine.

Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na odseku za Opštu muzičku pedagogiju završila je osnovne studije 1994. godine gde je, 1998. godine, završila i poslediplomske studije. Zvanje doktora pedagoških nauka stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2009. godine. Na Učiteljskom fakultetu u Beogradu je zaposlena od 2007. godine, a 2012. godine stiče zvanje docenta.

Pored brojnih naučnih radova objavljenih u časopisima i drugim publikacijama u zemlji i inostranstvu, vrednujući knjigu kao najznačajniji izvor znanja, posebno je ponosna na udžbenik za koji je dobila Srebrnu plaketu Beogradskog sajma knjiga 1998. godine. Pod pokroviteljstvom Švajcarske Vlade završila je obuku za dualno obrazovanje prestižnog Švajcarskog ekonomskog instituta KOF (KOF Swiss Economic Institute) čiji je direktor dr Ursula Renold, ekspert za dualno obrazovanje Švajcarske. Kreator je Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji. Godine 2016. objavljena joj je biografija u Oksfordskoj knjizi uspešnih ljudi Srbije (Oxford’s Book Successful People of Serbia).

Privredna komora Srbije

Ivana Kovačević

Ivana Kovačević je završila engleski jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Od 2008. godine zaposlena je u Privrednoj komori Srbije u kojoj je iskustvo sticala u nekoliko organizacionih jedinica – u Kabinetu predsednika, kao šef kabineta, u Službi za stručno obrazovanje kao njen rukovodilac, Službi za dualno obrazovanje i obrazovne politike kao viši savetnik i, sada, u Službi za edukaciju kao rukovodilac.

Angažovana je na poslovima zastupanja interesa privrede u unapređenju formalnog i neformalnog obrazovanja i usklađivanja potreba privrede sa obrazovnom ponudom. Učestvuje u planiranju, organizaciji i realizaciji informativno-instruktivnih, specijalističkih i ekskluzivnih obuka i drugih oblika poslovne edukacije privrednika, u izradi i pokretanju inicijativa za izmene i dopune zakonske regulative i davanju mišljenja o zakonskim i drugim rešenjima u vezi sa reformom i razvojem sistema obrazovanja i zapošljavanja; učestvuje u aktivnostima harmonizacije domaćih propisa sa pravnim tekovinama Evropske unije, u radu radnih grupa u međunarodnim institucijama; u izradi, rukovođenju i realizaciji projekata i projektnih aktivnosti iz oblasti razvoja obrazovanja, zapošljavanja i preduzetništva (Nacionalni okvir kvalifikacija, sektorska veća, koncept celoživotnog učenja, razvoj dualnog obrazovanja, učeničko preduzetništvo).

Na razvoju dualnog obrazovanja angažovana je od samih početaka razvoja ovog modela obrazovanja u Srbiji, od 2013. godine kada je počela realizacija prvih pilot projekata.

Tehnička škola, Subotica

Željko Rajčić

Željko Rajčić je saobraćajni inženjer i diplomirani inženjer industrijskog menadžmenta.  U obrazovnom sektoru je gotovo 20 godina predajući nastavne predmete iz oblasti saobraćaja, obavljao je funkciju pomoćnika direktora, a od 2018. godine postaje direktor Tehničke škole „Ivan Sarić“ u Subotici.

Bio je član upravnog odbora Urbanističkog zavoda grada Subotice, kao i predsednik nadzornog odbora javno komunalnog preduzeća „Pogrebno“ Subotica.

Član je radne grupe za izmenu i dopunu Zakona o dualnom obrazovanju, kao i član radne podgrupe za praćenje angažovanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Od 2021. godine je predsednik skupštine Zajednice mašinskih škola.

Aktivno se služi engleskim i mađarskim jezikom.

Direktorka Školskog centra, Ljubljana

Frančiška Al-Mansour

Frančiška Al-Mansour je diplomirana inženjerka mašinstva i master neprofitnog menadžmenta.

Karijeru je počela kao nastavnik stručnih predmeta iz mašinstva u Srednjoj elektro-energentskoj školi. Karijeru je nastavila u Srednjoj školi za tehniku i lične usluge.

Završila je pedagoško i andragoško obrazovanje i položila stručni ispit, te je unapređena u zvanje mentora, a zatim u zvanje savetnika. U međuvremenu je škola preimenovana, a Frančiška je direktorka Školskog centra Ljubljana od 2000. godine.

Aktivno je uključena u rad srednjih škola, kao predsednica Saveza srednjih škola i učeničkih domova Slovenije, članica je brojnih radnih grupa i koordinacionih tela u obrazovanju (Ministarstvo za obrazovanje, Centar za stručno obrazovanje, Zavod za školstvo), članica ispitne komisije za stručne ispite itd. Učestvovala je u brojnim međunarodnim projektima u okviru Centra za stručno obrazovanje, kao i sa Evropskom agencijom za posebne potrebe i inkluziju u obrazovanju, a takođe je i inicijator međunarodnog povezivanja škole sa školama u Evropskoj uniji i Jugoistočnoj Evropi.

Za dosadašnji rad u oblasti razvoja obrazovanja je 2015. godine dobila nagradu Republike Slovenije za izuzetna dostignuća u oblasti srednjeg obrazovanja.

Direktor Školskog centra, Kranj (onlajn)

Jože Drenovec

Siniša Kojić je od 1993. godine zaposlen, prvobitno kao nastavnik, te pomoćnik direktora, u Tehničkoj školi za mašinstvo i saobraćaj u Kragujevcu. Godine 2006. Kojić postaje direktor škole te iste škole koja se danas zove Srednja stručna škola. Škola je od samog početka, od 2002. godine, uklјučena u program Reforme srednjeg stručnog obrazovanja (CARDS), tako da je, kao direktor, bio u prilici da se intenzivno usavršava u oblasti rukovođenja i organizacije. Škola je takođe uklјučena u program reformi koje sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru projekta nemačke razvojne saradnje (GIZ).

Takođe, Srednja stručna škola u Kragujevcu je jedna od vodećih u ostvarivanju dualnog modela obrazovanja, te je iskustvo ove škole navođeno kao primer dobre prakse na različitim konferencijama o srednjem stručnom obrazovanju.

Siniša Kojić je veoma angažovan u srednjem stručnom obrazovanju – predsednik je Zajednice mašinskih škola Srbije koja broji preko 120 članica. Takođe, predsednik je Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih Republike Srbije, tela koje je na nacionalnom nivou zaduženo za praćenje, omogućavanje razvoja i unapređivanje kvaliteta stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Direktor Školskog centra, Velenje (onlajn)

Janko Pogorelčnik

Janko Pogorelčnik je mašinski inženjer koji je na početku karijere, kao stipendista, radio u rudniku Premogovnik, Velenje. Zatim je bio nastavnik stručnih predmeta u Mašinskoj školi Školskog centra Velenje, rukovodilac praktične nastave, organizator praktične nastave sa preduzećima, pomoćnik direktora, te direktor škole od 2015. do 2017. godine.

Od 2017. godine je direktor Školskog centra Velenje.

U vreme osnivanja Među-preduzetničkog obrazovnog centra, kao jedne od organizacionih jedinica Školskog centra Velenje, obavljao je dužnost pomoćnika rukovodioca.

Učestvovao je u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim projektima, a jedan od važnijih je upravljanje projektnom Zapadni Balkan, uz pomoć koga je više od 100 učenika iz Srbije (iz Valjeva, Kragujevca i Čačka) i preko 20 učenika iz Bosne i Hercegovina završilo višegodišnju srednju stručnu obuku iz oblasti mašinstva, elektrotehnike, mehatronike i računarstva u školskom centru Velenje, od 2008. godine.

Direktor Školskog centra, Nova Gorica (onlajn)

Miran Saksida

Miran Saksida je diplomirani inženjer elektrotehnike i magistar nauka u oblasti informatike u rukovođenju.

Od 2004. do 2017. godine je bio direktor Više strukovne škole u sklopu Školskog centra Nova Gorica gde je radio i kao predavač predmeta informatika i telekomunikacijske tehnologije, da bi u istom školskom centru postao direktor 2018. godine. Od 1995. godine je uključen u nastavu teorijskih stručnih predmeta. Bio je odgovorna osoba preko 35 projekata (Munera3, TalentJouney itd.). Autor je mnogobrojnih stručnih radova, kao i koautor Uputstva za izradu i sprovođenje nastavnih planova i programa viših škola, nastavnih planova i programa za javno priznate obrazovne programe itd.

Član je Stručnog saveta Republike Slovenije za stručno obrazovanje pri Ministarstvu prosvete Republike Slovenije, kao i zamenik predsednika Komisije za akreditaciju studijskih programa u visokom obrazovanju kao i visokih stručnih škola, pri Ministarstvu prosvete Republike Slovenije.

Panel IV

Priznavanje prethodnog učenja

Cilj IV panela je da se razvije dijalog u vezi sa ključnim koracima u usvajanju procesa priznavanja prethodnog učenja (PPU) kao važnom koraku u razvoju politike celoživotnog učenja posebno ako se ima u vidu da PPU ima važno mesto u SROVRS 2030 kroz različite mere za Razvoj sistema priznavanja prethodnog učenja, transparentnosti i uporedivosti sistema kvalifikacija. Panelisti će dati odgovore na pitanja zašto je proces PPU važan, zašto je izazovan, šta će biti benefiti njegovog uspostavljanja kao i kakvi su planovi za budućnost.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Vesna Fabian

Vesna Fabian je doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijska grupa za andragogiju, na temu Stručne obuke i položaj pojedinca na tržištu rada.

Zaposlena je u  Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja gde se bavi uspostavljanjem veze između obrazovanja i potreba tržišta rada, odnosno na poslovima uspostavljanja i implementacije sistema Nacionalnog okvira kvalifikacije u Srbiji i njegovog referenciranja sa Evropskim okvirom kvalifikacija.

Autorka je više stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim naučnim časopisima i učestvovala je u brojnim stručnim i naučnim konferencijama kako domaćih, tako i stranih. Članica je Savetodavne grupe za NOK u Briselu.

Agencija za kvalifikacije

Zoran Spasić

Zoran Spasić je diplomirani inženjer saobraćaja sa 30 godina iskustva u obrazovnom sektoru. Zaposlen je u Agenciji za kvalifikacije, od 2019. godine kao koordinator za podršku sektorskom veću, a zatim od 2021. godine kao rukovodilac Centra za akreditaciju javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih. Prethodno je, od 2006. godine, bio zaposlen u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, kao rukovodilac sektora za razvoj kvalifikacija i mrežu škola.

Član je različitih radnih grupa, a učestvovao je u brojnim projektima u oblasti osiguranja kvaliteta u srednjem stručnom obrazovanju, ocenjivanju zasnovanom na kompetencijama itd.

Realizovao je obuke posvećene razvoju programa u srednjem stručnom obrazovanju, za implementaciju programa zasnovanih na ishodima i kompetencijama, za primenu metodologije ocenjivanja zasnovanog na kompetencijama i za praćenje ispita u stručnom obrazovanju itd.

Prvih 15 godina profesionalnog angažovanja bio je nastavnik saobraćajne grupe predmeta, a potom i pomoćnik direktora u Tehničkoj školi GSP u Beogradu.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Maja Todorović

Maja Todovović je završila Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. Skoro 20 godina je bila nastavnik stručnih predmeta u Srednjoj tehničkoj PTT školi u Beogradu. Od 2018. godine je zaposlena u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u Centru za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao savetnik za elektrotehniku, a od 2022. godine je i  rukovodilac Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Takođe je savetnik-spoljni saradnik Školske uprave Beograd.

Učestvuje u reformama stručnog obrazovanja, od 2006. godine, kroz različite projekte. Takođe je u periodu od 2007. do 2018. godine bila autorka i realizatorka brojnih akreditovanih obuka stručnog usavršavanja.

Govori engleski jezik.

Nacionalna služba za zapošljavanje

Ilija Knežević

Ilija Knežević zaposlen je u Nacionalnoj službi za zapošlјavanje, na poziciji načelnika Odelјenja za obrazovanje i obuke gde se obavlјaju stručno-analitički, organizacioni i operativni poslovi u vezi sa dodatnim obrazovanjem i obukama nezaposlenih lica, standardima zanimanja i sertifikacijom znanja i veština stečenih u neformalnom obrazovanju, kao i realizacija programa sticanja znanja i veština za obavlјanje poslova u okviru stečenog zanimanja lica, stručnog osposoblјavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, sticanja dodatnih znanja i veština radi neposrednog zapošlјavanja, stvaranja mogućnosti za zapošlјavanje i samozapošlјavanje.

Učestvovao je, između ostalih, i u radnoj grupi koja je pripremala uvođenje priznavanja prethodnog učenja.

Ilija Knežević je član je Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije.

Politehnička škola, Subotica

Iso Planić

Iso Planić je profesor geografije (Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu), koji od 1991. godine radi kao nastavnik u Subotici. Direktor je Politehničke škole u Subotici od 2009. godine. Funkciju predsednika Aktiva direktora srednjih škola grada Subotice je obavljao od 2014. do 2019. godine, dok funkciju predsednika poslovnog udruženja Zajednice geodetskih i građevinskih škola Srbije obavlja od 2019. godine.

Osim radu u prosveti, posvetio i planinarstvu kojim se bavi od 1989. godine i u kom je postigao značajne rezultate osvajući najviše vrhove sveta, uključujući Mont Everest i još 14 vrhova viših od 5000 metara nadmorske visine, za šta je dobio brojna priznanja i nagrade. Autor je brojnih stručnih i drugih radova iz oblasti planinarstva.

Govori rusinski jezik i služi se engleskim jezikom.

Tehnička škola, Vlasotince

Milivoje Đorđević

Milivoje Đorđević je od 1987. godine zaposlen kao nastavnik mašinske grupe predmeta u Tehničkoj školi, Vlasotince, a od 2014. godine je na poziciji direktora u istoj školi. Diplomirao je Pedagoško tehnički fakultet mašinskog smera. Obučavao se kroz projekte GIZ-a u oblasti menadžmenta kvaliteta, rukovođenja i marketinga.

Škola koju predvodi je od 2015/2016. godine deo sistema dualnog obrazovanja u Srbiji kroz javno-privatno partnerstvo sa šest kompanija, opštinom Vlasotince, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i GIZ-om, uvodeći jedan obrazovni profil mašinskog smera u trogodišnjem trajanju. Danas se u školi učenici obrazuju u devet obrazovnih profila po dualnom modelu, sarađujući sa više od 30 kompanija.

Učestvovao je u realizaciji projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Srbiji“, a deo je i GIZ projekta DECIDE. Zahvaljujući ovim projektima škola se akreditovala za obrazovanje odraslih kroz obuke i postupak priznavanja prethodnog učenja. Odlukom države škola će postati trening centar za obuku kadrova zbog čega se finansira rekonstrukcija i opremanje školskih radionica i kabineta.

Ekspert iz Slovenije

Elido Bandelj

Elido Bandelj ima više od 35 godina iskustva u oblasti razvoja obrazovanja i stručnog obrazovanja od čega preko 15 godina iskustva u razvoju i implemetaciji nacionalnog sistema kvalifikacija, kako u Sloveniji, tako i na Zapadnom Balkanu.

Kao direktor Zavoda Republike Slovenije za stručno obrazovanje i usavršavanje bio je odgovoran za razvoj stručnog obrazovanja i obuke po evropskim standardima i uključen u pripremu razvojnih strategija u oblasti stručnog obrazovanja u Sloveniji, uključujući i nacionalni sistem kvalifikacija. Prethodno je bio na visokim pozicijama u resornom ministarstvu Republike Slovenije (državni sekretar,  načelnik Uprave za srednje obrazovanje, visoko stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i državni podsekretar za razvoj obrazovanja).

Podržao je dizajn Okvira kvalifikacija Slovenije kroz svoje pozicije u Ministarstvu prosvete i Institutu za stručno obrazovanje i obrazovanje i bio je član Nacionalne radne grupe za uspostavljanje Okvira kvalifikacija Slovenije i njegovo sa Evropskim okvirom kvalifikacija. Pored toga, bio je glavni ekspert za izradu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Slovenije 2015-2016.

Upravljao je brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima uključujući i nekoliko projekata u Republici Srbiji, podržavajući resorno ministarstvo i zavode u sektoru obrazovanja u daljem razvoju nacionalnog okvira kvalifikacija. Od 2019. do 2021. godine je bio vođa tima IPA projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“.

CONFERENCE

GREEN PERSPECTIVES OF ECONOMIC AND EDUCATION DEVELOPMENT

The Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH within the German Development Cooperation project “Dialogue on Employment Creation, Initiative and Dual Education” are organising a conference “GREEN PERSPECTIVES OF ECONOMIC AND EDUCATION DEVELOPMENT”, on 9-10 June 2022 at the Crowne Plaza Hotel in Belgrade.

At this year’s conference, we will discuss the perspectives of the development of the economy and education that the Green Agenda brings with it. In addition to this topic, we will talk about further development of dual education, regional training centres as well as about a concept of recognition of prior learning.

Agenda

Thursday, 9th of June

 • 09:30-10:00
  Registration of participants
 • 10:00 – 10:45
  Welcome speeches
  • Gabrijela Grujić, Assistant Minister, Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia
  • Christian Schilling, Head of Development Cooperation at the Embassy of Federal Republic of Germany
 • 10:45 – 11:45
  Keynotes
  • Barbara Hemkes, Federal Institute for Vocational education and training, BiBB – presenting online
  • Dr Klaus-Dieter Mertineit, Institute for Sustainable TVET and Management services – presenting online
 • 11:45 – 12:15
  Coffee break
 • 12.15 – 13:15
  Keynotes
  • Tim Schreiber, European Commission – presenting online
  • Dr Jovan Protić, International Labour Organisation (ILO)
 • 13:15 – 13:30
  Short break
 • 13:30 – 14:45
  Panel I
  Green agenda in vocational education
  Introductory presentation: Sanja Filipović, Analysis – green transition in economy and effects on education system in Serbia
  • Nebojša Vraneš, Chamber of Commerce and Industry of Serbia
  • Časlav Mitrović, Qualification Agency
  • Maja Todorović, Institute for Improvement of Education/Centre for Vocational and Adult Education
  • Jovan Protić, ILO
 • 14:45 – 15.00
  Announcement for day two
 • 15:00 – 16:00
  Lunch

Friday, 10th of June

 • 09:00-9:30
  Registration of participants
 • 09.30-11.00
  Panel II
  Dual education in Serbia
  • Gabriela Grujić, Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia
  • Ana Stojanović, Chamber of Commerce and Industry of Serbia
  • Milan Grujić, AHK
  • Siniša Kojić, Secondary Vocational School, Kragujevac
  • Milivoje Đorđevic, Technical School, Vlasotince
  • Rainer Becker, MTU Maintenance Serbia
  • Aleksandar Nikolić, IGM Mladost
 • 11.00 – 11.15
  Short break
 • 11.15 – 12.45
  Panel III
  Concept of school as regional training centers
  • Gabriela Grujić, Ministry of Education, Science and Technological Development
  • Ivana Kovačević, Chamber of Commerce and Industry in Serbia
  • Željko Rajčić, Technical School, Subotica
  • Jože Drenovec, School Center Kranj – online participation
  • Janko Pogorelčnik, School Center Velenje – online participation
  • Miran Saksida, School Center Nova Gorica – online participation
  • Frančiška Al-Mansour, School Centre Ljubljana
 • 12.45-13.15
  Coffee break
 • 13.15-14.30
  Panel IV
  Recognition of prior learning
  • Vesna Fabian, Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia
  • Zoran Spasić, Qualification Agency
  • Maja Todorović, Institute for Improvement of Education/Centre for Vocational and Adult Education
  • Ilija Knežević, National Employment Service
  • Iso Planić, Polytechnic School, Subotica
  • Milivoje Đorđevic, Technical School, Vlasotince
  • Elido Bandelj, long-time director of the Slovenian Centre for Vocational Education
 • 14.30-15.00
  Closing words
  Ivan Stojanović, Team Leader, GIZ DECIDE project
 • 15:00 – 16:00
  Lunch

Keynote Speakers

BiBB

Barbara Hemkes

Barbara Hemkes is a master of Philology and Political Science and has a master’s degree in Higher and Further education. She is employed by the Federal Institute for Vocational Training and Education (BIBB – Bundesinstitut fur Berufsbildung), and since 2011 she is Head of the unit for „Innovative Further Education, Permeability, Pilot Projects “.

She participated in several pilot projects on vocational education and training for sustainable development. She also worked on developing research programmes and projects on innovations in VET, such as digitalization in further education and the “National Skills Strategy”.

She is a member of the National Platform Education for Sustainable Development and Speaker of the Partner Network Education for Sustainable Development in VET.  One of her research topics is permeability between VET and higher education.

Institute for Sustainable TVET and Management services GmbH

Klaus-Dieter Mertineit

After studying educational science with a special focus on adult education and out-of-school youth education, he worked as a research assistant at the University of Hanover; he completed his doctorate in 1997 in the field of vocational education at the Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Hanover.

He was founding member and project manager at Institute for Environmental Protection in Vocational Education and Training in Hannover, and since 2009 Mr. Mertineit is managing director of the Institute for Sustainable TVET and Management Services GmbH in Hannover (Germany).

His work focuses on TVET for sustainable development and TVET research, as well as on quality management and organization development, particularly in TVET institutions. One emphasis of his work is in Germany. But he has also a long experience in international TVET cooperation and is currently involved in a GIZ programme in the Republic of Moldova.

European Commission

Tim Schreiber

Tim Schreiber is a Policy Officer at the European Commission’s Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (DG EMPL). He works in the unit in charge of Vocational Education and Training (VET). His tasks focus on the skills needed for the green transition on the labour market, innovation and internationalization of VET as well as higher VET. Previously, he worked in DG EMPL’s geographical desk for Austria and Germany, in a Brussels-based public sector consultancy and in the European Commission’s Directorate-General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). He holds a bachelor’s degree in Political Science and a master’s degree in International Relations.
International Labour Organization

Jovan Protic

Jovan Protic was born in Skopje in 1975.  He graduated from high school in the city of Missoula, Montana, U.S. He graduated from the Faculty of Economics of the University of Belgrade (department of Foreign and Internal Trade), as well as at the University of London – external programme, in the field of politics and international relations. He completed his master’s degree in Economics of the European Union at the European College in Bruges, as well as a master’s degree in law and economics at the Faculty of Law at the University of Belgrade. He received his Doctorate in Labour Law from the Faculty of Law at the University of Belgrade and earned a Doctor of Legal Sciences in April 2022.

Jovan Protic has been employed as the National Coordinator of the International Labour Organisation (ILO) for the Republic of Serbia since 2008 and he is responsible for representing the ILO in the Republic of Serbia and implementing the ILO Dignified Work Programme.

Prior to taking office, he worked for the United Nations Development Programme (UNDP) as project manager in charge of drafting the National Strategy for Sustainable Development of the Republic of Serbia 2005 – 2008.

In the early stages of his career, he worked as co-ordinator of the ILO project on reform of the Inspectorate of Labour of the Republic of Serbia in 2004 and 2005. In 2002, he led a project to build capacities of the Ministry of Labour and Employment of the Republic of Serbia in 2002 and 2003, working for the UNDP. His first work engagement was at the Agency for Improvement of State Administration of the Republic of Serbia in 2001.

Presentations

BARBARA HEMKES

Federal Institute for Vocational education and training, BiBB

DOWNLOAD

KLAUS DIETER MERTINEIT

Institute for Sustainable TVET and Management services

DOWNLOAD

TIM SCHREIBER

European Commission

DOWNLOAD

BARBARA HEMKES

Federal Institute for Vocational education and training, BiBB

DOWNLOAD

KLAUS DIETER MERTINEIT

Institute for Sustainable TVET and Management services

DOWNLOAD

TIM SCHREIBER

European Commission

DOWNLOAD

© 2022 DECIDE. All rights reserved. Privacy Policy